Search

Today's Technology

mobilephone technology development

ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္းေရၾကီးတဲ ့ အတြက္ …
မေန ့က လွည္းကူး၊ မဂၤလာဒုံ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ…
ေတာင္ဥကၠလာပ၊ သဃၤန္းကၽြန္းႏွင့္ ….
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရွိတဲ ့ …
ရပ္ကြက္တစ္ခ်ိဳ႕က လမ္းေတြေပၚ ေရ၀င္လာခဲ့ျပီး …
ညေနပိုင္းမွာေတာ့ ….
ေရျပန္က်ဆင္းသြားခဲ့တယ္လို ့သိရပါတယ္ …
ငမိုးရိပ္ ဆည္က်ိဳးတယ္ ဆိုတဲ ့ သတင္း…
လံုး၀ မဟုတ္ေၾကာင္း …
ေကာလဟာလသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ …
ငမိုးရိပ္ဆည္ဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး …
လွည္းကူးျမိဳ ့နယ္မွာ တည္ရွိပါတယ္ …
ဆည္နဲ ့ပတ္သက္တဲ ့အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ …
ေရသိုေလွာင္ႏုိင္မႈ ပမာဏ ဧကေပ ၁၈ဝဝဝဝ…
လက္ရွိေရေလွာင္ ပမာဏ ဧကေပ ၁၇၅ဝဝဝ …
ေရေလွာင္တမံ၏အျမင့္ ေပ ၁၂ဝ …
ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္အျမင့္ ၁ဝ၇ ေပ ….
လက္ရွိေရအျမင့္မွာ ၁ဝ၆ ‘ဒသမ ၆ ေပ
စိုးရိမ္ေရအမွတ္ RL ၁၂၀
ေရပိုလႊဲအမွတ္ RL၁၀၇
လက္ရွိ ေရမွတ္ RL ၁၀၆.၅၀ ျဖစ္ျပီး …
ေရပုိလႊဲမွ ေရထုတ္ လႊတ္မႈႏွင့္ …
ေရေက်ာ္က် မႈမ်ား မရွိေသးေၾကာင္း ….
ေရ ေလွာင္တမံမွာ …
ခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္မႈ ရွိေၾကာင္း …
အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္ …

Advertisements

How to jailbreak iOS 8.4 with TaiG on Mac OS X

How to jailbreak iOS 8.4 with TaiG on Mac OS X
by iPhoneHeat on Aug 2, 2015
In this guide, you’ll learn how to jailbreak iOS 8.4 using TaiG jailbreak for Mac on any iPhone, iPad, or iPod Touch device capable of running iOS 8.4 software. TaiG has updated its jailbreak tool with support for Mac OS X, previously only the Windows OS was supported.

Before continuing to the iOS 8.4 jailbreak process, check out he supported iOS version and iPhone, iPad, and iPod Touch models:

iOS 8.4, iOS 8.3, iOS 8.2 and iOS 8.1.3
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, and iPhone 4s
iPad Air 2, iPad Air, and iPad 4/3/2
iPad mini 3, iPad mini 2, and iPad mini
iPod Touch 6g and iPod Touch 5g
If you’ve tried jailbreaking your device using TaiG, you’ll find the Mac OS X version identical to its Windows sibling. However, if it’s your first try and you have a Mac OS X machine, fret not, simply follow the detailed steps mentioned below.

Important

Disable any antivirus or firewall temporarily, as it may prevent TaiG from connecting to the internet.
Backup your personal data on your device either via iCloud or iTunes. The jailbreak reportedly works just fine, backing up your stuff is just a precautionary step. Better safe than sorry.
If your device is not running on iOS 8.4 software, download iOS 8.4 and then follow how to install iOS 8.4.
How to jailbreak iOS 8.4 on Mac OS X with TaiG

Disable Passcode: Settings > Touch ID & Passcode.
Turn off Find my iPhone: Settings > iCloud > Find my iPhone.
Make sure your device is connected to your computer via USB cable.
Download TaiG and extract it.
Launch TaiG jailbreak app.
TaiG should identify your device and will display the software version it is running.
Un-check the “3K Assistant 2.3.0″ to prevent the installation of Chinese app store.
Click the large “Start” button in green.
TaiG will begin jailbreak your iOS 8.4 device and a circular progress bar will appear.
“Jailbreak Succeeded!” message with a smiley will appear on the screen as soon as the jailbreak process is completed successfully.
You device will reboot and there should be a Cydia icon on the Home screen of your device.
That’s it! you’ve successfully jailbroken your device running iOS 8.4 using TaiG jailbreak for Mac OS X.

Also, check out:

How to Jailbreak iOS 8.4 on iPhone, iPad with TaiG
How to Jailbreak iPod Touch 5G iOS 8.4 with TaiG
How to Jailbreak iOS 8.4 with PP Jailbreak on Mac OS X17zpv2ifjcfdqjpg

Sacred Trust

The X factor

Meditatio Ephemera

unlaceshoesThe first double-digit run in a training regimen carries a lot of psychic weight for a runner; it occupies an outsized space in the mind while — at least for me, now  — moving the body into the realm of serious mileage.

I wasn’t looking forward to tackling the distance this morning. An 8-mile run two weeks ago left me sore and spent; it was the kind of disheartening experience that reminded me of just how young I no longer am and made me question whether I have any business training for a half-marathon.

And then today, and a run I knew immediately would be different. I eased in at a 10-minute pace, and let my body find a comfortable rhythm as it warmed to the familiar motion. By the end of the first mile, a smile had spread across my face. And there it stayed as the miles unfurled:   I ran along a…

View original post 636 more words

Feeling Small in a Big Cosmos 03: Proverbs

Write Science

by Shane L. Larson

On 19 April 1610, Johannes Kepler wrote an open letter to Galileo Galilei, musing on possible future voyages that would allow explorers — human explorers — to see what Galileo’s telescope had shown.  He mused that some day inventors might “provide ship or sails adapted to the heavenly breezes, and there will be some who will not fear even that void.” Kepler called on Galileo to join him in preparing the way for those so0n to be travellers, and create a new science to light their way: astronomy.

Yuri Gagarin and the Vostok 1 launch on 12 April 1961. Yuri Gagarin and the Vostok 1 launch on 12 April 1961.

It was almost exactly 351 years before Kepler’s speculations were realized — on 12 April 1961 the Soviet Union launched cosmonaut Yuri Gagarin into space. In a flight that lasted only 108 minutes, Gagarin orbited the Earth in a capsule bearing the callsign Kedr (“

View original post 1,924 more words

Big cats and human complexity

The Trailhead

This weekend I spent time at the Exotic Feline Rescue Center near Brazil, Indiana. Most of the cats at the Center are tigers, due in part to the popularity of tiger ownership as a status symbol, as well as the obsession with breeding white tigers. Such breeding inevitably produces many non-white tigers, which then require sanctuary.

White tiger. White tiger.

There really are very few places that one can get so close to big cats; in the wild it’s unwise, and in zoos there always seem to be greater physical barriers, whether through glass or moats or just sheer distance. The EFRC keeps the cats in wooded, fenced habitats. Some of the cats are quite affectionate, and would come up and rub their faces against the fence when our guide called them, just like ordinary kitties.

010Others, though, behaved very much like one would expect wild tigers and lions to behave. I stood…

View original post 638 more words

Tour de France 2015: Stage 15 – Mende to Valence

Marvel vs. DC: Whose Universe is it Anyway?

Same Page Team

By: Daniel Reynolds

There are generally two schools of thought when it comes to universe construction: the seven day method and the Big Bang. The former defines itself as a thoughtful process with a note of fantastical whimsy. The latter works–but damn if it isn’t loud and messy.

After this year’s San Diego Comic Con, DC Comics made clear it favours the Big Bang. They recently revealed two film trailers, one each for Batman v. Superman: Dawn of Justice and Suicide Squad, to explode the idea of a shared DC film universe into the minds of the general public. The films are set for release in March and August of 2016, respectively, and together represent DC’s first tangible attempt to achieve this end. The reason for this new direction is obvious. DC just spent much of the last decade losing ground to their rival, Marvel Comics.

DC's best hope against their rivals at Marvel. DC’s best hope…

View original post 939 more words

I’m Furious About You Being Furious About The Thing You’re Furious About

mrchrisaddison

Watching social media more or less incessantly as I have been over the last few days – instead of working or feeding my children or acknowledging brief but important everyday moments of physical affection from my partner – I’ve seen, as you surely have, that everyone is furious about a thing.  This thing really has got goats and stuck in craws in every corner of the globe. It’s been trending for days and hardly anyone’s feed is free of comment on the subject.  Politicians and celebrities have weighed in with their opinions, and seventy-four badly-realised parody accounts based on this thing were registered by midnight Pacific Time last night.

But ask yourself this: why? Why are they furious about this thing when there is another thing that I believe they should be much more furious about?  The thing that I believe they should be furious about is so much more…

View original post 285 more words

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑